Barnets utveckling

För att du enkelt ska kunna följa ditt barns lärande använder vi oss av digitala portfolios genom det digitala verktyget Fronter.

Här dokumenterar barnen själva sitt lärande och sin dag. Vi tycker det är viktigt att barnen är delaktiga i sin dokumentation. När ditt barn ser att hon eller han utvecklas ger det en stolthet och en bekräftelse på det egna lärandet. Det väcker viljan till att lära sig mer.

Innan vi startar en period med till exempel skridskoåkning får barnen själva tala om vad de vill lära sig, de får sätta personliga mål. Till exempel: ”Jag vill lära mig att göra en piruett”. Efter periodens slut har vi en reflektionsvecka då vi tillsammans med barnen diskuterar vad som har varit roligt, vad de har lärt sig och hur de vill fortsätta. Detta dokumenteras bland annat på väggarna på förskolan med foton, citat och teckningar.

Utvecklingssamtal

Vi har ständig en dialog med dig som förälder om ditt barns utveckling. Minst en gång per år har vi ett utvecklingssamtal. Då träffas vi och pratar om ditt barn och hur förskolan har utmanat och inspirerat ditt barns lust att lära. Den digitala portfolion är ett bra redskap vid utvecklingssamtalet.