Trygghet och trivsel

Om ditt barn är ungt sker inskolningen på Arenans Idrottsförskola. Där har vi heldagsinskolningar.

På Arenans idrottsförskola har vi heldagsinskolning där du som förälder är med under hela dagen i 2-3 dagar. Det är ett sätt för dig att lära känna förskolan, pedagogerna och de andra barnen och deras föräldrar. Dessutom får du en insikt i hur vi arbetar. Du och ditt barn skolas in samtidigt och ditt barn får en trygg start då du är med hela tiden. Hur länge inskolningen pågår bestäms utifrån barnets behov. Du som förälder behöver räkna med att finnas tillgänglig i två veckor. Skulle ditt barn vara ledset när du lämnar förskolan, skickar vi ett sms eller mms när barnet har kommit igång med att leka. Då kan du känna dig lugn resten av dagen och veta att ditt barn har det bra. När barnet är 4-5 år börjar det i Hais-gruppen.

Vi arbetar för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga och trivas på vår förskola. För oss är det viktigt att skapa en väl fungerande barngrupp där alla visar hänsyn och respekterar varandra. Varje dag har vi gruppaktiviteter där barnen lär sig samarbeta och lösa uppgifter tillsammans. Vi leker även lekar som stärker gemenskapen.