Vi leker och lär

På Idrottsförskolan leker vi för att lära. Då lär sig barnen mycket enklare. Utomhus använder vi naturen som lärobok.

Vi räknar pinnar och jämför storleken på stenar. Vi lär barnen att upptäcka och söka kunskap med alla sinnen. När vi är på Idrottens hus lär vi genom idrott och rörelse. Vid varje aktivitet integrerar vi läroplanens mål. På Skolverkets webbplats kan du ladda ner och läsa läroplanen.

Hos oss äger barnen sin dag, vilket innebär att barnens intressen styr verksamheten. Ofta arbetar vi i projekt som barnen har satt igång själva. Det kallas för aktionslärande. Om barnen blir intresserade av ett visst ämne spinner vi vidare på detta, vilket i sin tur kanske leder vidare till ett annat ämne. Pedagogerna följer barnens tankar och idéer och hittar nya utmaningar. Projektet pågår så länge barnen visar intresse. På så sätt styr barnen vad vi ska arbeta med.

Skapande verksamhet, naturvetenskap, teknik, matematik och språk bakas in i allt vårt arbete på ett naturligt sätt. Inom Helsingborgs stads skolor garanterar vi alla barn ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår. Vi lägger grunden för att barnen ska lyckas med detta, så att de i framtiden kan utveckla sina talanger och förverkliga sina drömmar.